top of page

Jak Gmina Kępno otwiera się na projekty międzynarodowe - wywiad z Burmistrzem Piotrem Psikusem

Zaktualizowano: 23 sty 2023

To w kępińskim ratuszu narodziła się inicjatywa stworzenia szerokiej przestrzeni do działania w różnorodnych projektach międzynarodowych. O tym jak ważnym aspektem były i są dla gminy tego typu obszary funkcjonowania samorządu mówi Burmistrz Miasta i Gminy Kępno - Piotr Psikus.

Gmina Kępno od dawna starała się otwierać i podtrzymywać działania skierowane na szeroką ponadkrajową arenę. Jak do tej pory to się odbywało?


Miasto i Gmina Kępno przykłada dużą uwagę do aspektu współpracy międzynarodowej od dawna. To w 2004 roku podpisano pierwszą umowę partnerską pomiędzy samorządami. Koncentrowaliśmy się w swoich działaniach głównie na oficjalnych wymianach przedstawicieli władz gminnych i naszych lokalnych instytucji, ale oczywiście nie zapominaliśmy o sferze wymiany mieszkańców. Grupa sportowców z Kępna wyjeżdżała na międzynarodowe turnieje organizowane w miastach partnerskich, a następnie zapraszano drużyny na organizowany u nas międzynarodowy turniej piłki nożnej chłopców. Stała współpraca przebiega na linii Węgry – Czechy – Włochy. To w tych krajach mamy zawiązane owocne partnerstwa z miastami Encs, Trutnov i Giano dell’Umbria. Tego typu współpraca partnerska wciąż jest jedną z najważniejszych możliwości na bezpośrednie spotkania, dzielenie się doświadczeniami i korzystanie ze swojej wiedzy.


Przyszedł czas na kolejny etap i znaczące rozszerzenie płaszczyzn działania gminy w tej kwestii. Jakie cele miasto stawia przed sobą w programie Global Kępno?


Global Kępno to nieformalna platforma współpracy wokół której kształtuje się szereg różnorodnych działań międzynarodowych i gdzie głównym inicjatorem jest Gmina Kępno. To nasza innowacyjna i kreatywna odpowiedź na wyzwania otwartego i dynamicznie zmieniającego świata. Takie podejście umożliwi nam rozwój naszej lokalnej społeczności oraz skorzystanie z wyzwań i możliwości związanych z szeroko rozumianym procesem globalizacji, który dotyka i powinien dotyczyć także takie mniejsze, miejskiej społeczności jak Kępno. Formy naszych działań są bardzo różnorodne od projektów wymian dwu i wielostronnych, przez wolontariat międzynarodowy po stałą współpracę z organizacjami z Portugalii, Hiszpanii, Niemiec, Estonii czy Izraela z którymi tworzymy albo w niedalekiej przyszłość tworzyć będziemy autorskie projekty w różnej tematyce. Mamy nadzieję, że to grono stałych podmiotów z sektora organizacji pozarządowych, jednostek publicznych będzie się systematycznie rozszerzać. Obszary naszych działań mają być dopasowane do potrzeb jakie wychodzą z naszego lokalnego środowiska będą dotyczyć m.in. społeczeństwa obywatelskiego, kultury, sportu i edukacji, obywatelstwa europejskiego, partnerstwa i sieci miast, inicjatyw lokalnych, zaangażowania społecznego i demokratycznego oraz pamięci europejskiej.


Główną grupą docelową szerokiej palety projektów Global Kępno jest młodzież. To wielka szansa dla tej grupy mieszkańców jaką oferuje ratusz. Widać, że Kępno zdecydowanie stawia na młodych...


Ten tworzony i kreowany model współpracy jest szytym na miarę, indywidualnym i innowacyjnym podejściem. W sposób szczególny uwagę poświęcamy projektom, które będą dedykowane do najmłodszych mieszkańców naszego regionu ponieważ to oni będą już niedługo budować obraz naszego lokalnej wspólnoty, która jest mocno osadzona i zależna od otwartej Europy i świata jaki nas otacza. Nie bez przyczyny projekt ten budowany jest przez osoby, które już tego typu międzynarodowe działania kreowały, ich doświadczenie powinno mieć pozytywne odzwierciedlenie w kreowanej palecie partnerów i możliwych działań dla dzieci i młodzieży z naszej gminy i regionu. Młodzież będzie mogła skorzystać z projektów w tematyce jaka ich interesuje i jaką mogą często dostać tylko w ramach tego typu pozaformalnej edukacji. Global Kępno umożliwi im dostęp do zweryfikowanych, sprawdzonych i akredytowanych partnerów. Będą oni mogli uczestniczyć jednocześnie w projektach z rówieśnikami z wielu państw. Otrzymają także dostęp do coacha i opiekuna grup, który towarzyszyć im będzie na każdym etapie ich aktywności i wspierać będzie w konkretnych wyjazdach. Podsumowując Global Kępno to dostęp do szeregu programów międzynarodowych, organizacji młodzieżowych, osób pracujących z młodzieżą, grup nieformalnych wspieranych przez Gminę Kępno. To także dostęp do różnorodnych form działania: wymian, projektów z zakresu edukacji pozaformalnej, wolontariatu długo i krótkookresowego w różnych miejscach w Europie, to przestrzeń goszczenia młodych wolontariuszy ze świata w Kępnie, którzy będą mieli możliwość odbycia swoistego rodzaju praktyk w obszarze kultury, sportu itp. w naszej gminie. Wreszcie Global Kępno to także sprawdzone miejsce informacji o ich możliwościach edukacji, szkoleń, mobilności w różnych krajach Europy.


Projektów w Global Kępno ma przybywać na bieżąco tak samo jak w planach rozrastać się ma grono partnerów - jak bardzo jest to otwarty koncept i od jakich pierwszych działań wystartuje program?


Wizja stworzenia miejsca gdzie Gmina Kępno stworzy warunki do rozwoju jednostkowego mieszkańca z naszego kępińskiego regionu z zasady jest konceptem bardzo otwartym. Zapraszamy do niego różne podmioty: placówki oświatowe, organizacje pozarządowe, nieformalne grupy, indywidulane osoby. Swoim zakresem nie będziemy ograniczać się do konkretnych państw czy organizacji, ale na ten moment możemy już wskazać pierwsze efekty nawiązywanej współpracy z takimi partnerami jak: Givat Haviva z Izraela, Association Spin z Portugali, MTV Continuous Action z Estonii, Asociacion K’Mon z Hiszpanii czy Internationales Forum Burg Liebenzell z Niemiec. Mamy nadzieję, że to tylko początek wartościowych i długofalowych międzynarodowych doświadczeń jakie możemy dostarczać na co dzień naszym mieszkańcom. O wszystkich projektowych możliwościach na bieżąco informujemy na stronie www.globalkepno.pl. Na przełomie marca i kwietnia tego roku czeka naszą młodzież projekt w Lizbonie, gdzie przez tydzień wraz z liderami z sześciu różnych europejskich krajów rozwijać będą umiejętności związane z grami symulacyjnymi i planszowymi wpływającymi na rozwój tzw. miękkich umiejętności: kreatywności, interpretacji, pracy zespołowej, planowania itd. Między czasie trwają pracę nad konstrukcja wniosku partnerstwa trójstronnego Izrael – Niemcy – Polska, przygotowane będę opcje workcampów i wolontariatu dla młodych mieszkańców naszej gminy. Planujemy też zaangażować naszych nowych i potencjalnych partnerów w organizowany corocznie Festiwal Trzech Kultur. Podchodzimy do tego „globalnego projektu” z dużym entuzjazmem i oczekiwaniami, ale z drugiej strony wiemy jak długim i żmudnym procesem jest budowanie tego typu przedsięwzięć, stąd musimy mieć dużą cierpliwość – systematycznie i modułowo dokładać będziemy kolejną cegiełkę do tej kępińskiej, międzynarodowej przestrzeni. Razem budujmy klimat dla Kępna!


57 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page