top of page

Międzynarodowo tylko w Kępnie... !

Wzbogacamy życie młodych ludzi

Global Kępno to sieć współpracy międzynarodowej funkcjonująca głównie dla dzieci i młodzieży z regionu kępińskiego... ale nie tylko. Gmina Kępno jako główny inicjator tej inicjatywy we współpracy z wieloma krajowymi i zagranicznymi podmiotami zbudowała platformę projektów dwu i wielostronnych wymian międzynarodowych, wolontariatu europejskiego, workcampów oraz stałej współpracy z miastami partnerskimi - jednym słowem "budujemy klimat" otwartości na świat.

Naszymi strategicznymi partnerami działań są organizacje z wielu stron w tym z Izraela, Portugalii, Hiszpanii, Estonii, Niemiec, Włoch, Węgier czy Czech... Ciągle rozbudowujemy przestrzeń projektowych destynacji.   

GLOBAL IN 

/partnerzy krajowi/ 

Kępiński Ośrodek Kultury

Muzeum Ziemi Kępińskiej im. Tadeusza Piotra Potworowskiego

Samorządowa Biblioteka Publiczna im. Marii z Fredrów hr. Szembekowej w Kępnie 

Stowarzyszenie ARTwarium 

GLOBAL OUT

/partnerzy międzynarodowi/ 

Izrael - Givat Haviva
Portugalia - Associacao SPIN
Niemcy - Izrael Platforma eV

Niemcy - Internationales Forum Burg Liebenzell e.V.
Estonia - MTÜ Continuous Action  
Hiszpania - Asociación K’MON 

Węgry - Encs /miasto partnerskie/

Republika Czeska - Trutnov /miasto partnerskie/

Włochy - Giano dell'Umbria /miasto partnerskie/ 

bottom of page